SCE College Ashdod

שטח: 400sqm
עיצוב: EB Design
צילום: Ido Adan

עיצוב מרכז היזמות במכללת אשדוד:

מרכז היזמות של המכללה אופיין בתחילת התהליך כפלטפורמה המאפשרת חלל למידה מודולרי המשרת פונקציות מגוונות לפיתוח מחקר, למידה ושיתוף בין הסטודנטים.
ערכים מובילים בעיצוב עסקו בחדשנות, המתח בין היחיד לקבוצה ופונקציות משולבות.
תוך ניצול מירבי של החלל הנתון, נוצרה השאיפה ליצור חלל עדכני המאפשר התכנסויות קבוצתיות משותפות והם למידה עצמית ומכונסת.
נעשה שימוש בגרפיקה צעירה העוטפת את החלל ומביאה לידי ביטוי את ערכי המוסד והמסרים שברצונו להעביר לסטודנט.

עוצב ע"י המיתוגיה | פותח ע"י דור לוי
© כל הזכויות שמורות